Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

Werken of zwemmen?


Elke werkgever heeft veel aandachtsgebieden. Daarnaast vragen werknemers aandacht, soms veel aandacht. Bijvoorbeeld omdat ze net in dienst zijn, omdat ze twijfelen aan hun capaciteiten, omdat ze niet weten wat er van ze wordt verwacht of omdat ze zich niet gewaardeerd voelen.

Hoeveel aandacht vragen uw werknemers?

Niet alle werknemers zijn tevreden over de manier waarop zij worden ingewerkt. En erna over de begeleiding en de mate waarin ze worden betrokken bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Hoeveel aandacht geeft u? Hoe voorkomt u dat uw werknemers gaan zwemmen?


Personeelsbegeleiding

In een plezierige werkomgeving komen werknemers tot optimale prestaties en werkgevers tot een optimaal rendement. Samen met u bespreken we de huidige werkwijze en de gewenste situatie. Aan de hand daarvan maken we een personeelsbegeleidingsplan, met hierin onder meer: 

 • Inwerkprogramma
  Met hierin als items onder andere de manier van welkom heten, het wederzijds kennismaken van de nieuwe werknemer met collega’s en de organisatie, de opzet van de begeleiding, de opbouw van het programma, de tussentijdse evaluaties en de bijbehorende onderwerpen.
 • Individueel overleg
  Een regelmatig gesprek van werkgever en werknemer over de planning en voortgang van het werk, het welbevinden van de werknemer en relevante ontwikkelingen binnen het bedrijf.
 • Coaching
  Soms hebben werknemers behoefte aan meer begeleiding of meer begeleiding nodig. Veelal kan een ervaren collega dit op zich nemen. In een aantal situaties is externe coaching aan de orde.
 • Functioneren, beoordelen en persoonlijke ontwikkeling
  Voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken verlopen het beste binnen een heldere systematiek, met vaststaande onderwerpen als verwachtingen, doelen, realisatie, beloning, toekomstplannen en persoonlijke ontwikkeling.


Resultaat

Met behulp van “Personeelsbegeleiding” zorgt u voor een goede begeleiding van uw werknemers, waardoor hun betrokkenheid bij uw bedrijf toeneemt en zij tot optimale prestaties komen.

 

Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen